Formularz reklamacyjny/ zgłaszania wyniku: GPK - E3 - Bieg Noworoczny

Zamieść tutaj pliki śladów / screeny / zdjęcia dzięki którym zweryfikujemy Twój wynik. Przesłany plik musi zawierać datę aktywności, dystans, czas, profil osoby. Maksymalny rozmiar każdego pliku to 2Mb